Mittapöytäkirja Ohje

Sisällysluettelo

Videoesittely

Linkki videoon, jossa esimerkki lomakkeen täytöstä ja eniten käytetyistä ominaisuuksista: Video.

Lyhyesti

Lomakkeen täyttö aloitetaan syöttämällä aluksi tilaajan nimi. Tiedot tallennetaan tietokantaan tilaajan nimen perusteella. Uusi lomake voidaan aloittaa työpöytäversiolla tai mobiiliversiolla. Jos aloitat mobiiliversiolla, voit jatkaa saman lomakkeen muokkaamista myöhemmin työpöytäversiolla. Kirjoita tilaajan nimi tai osa siitä, ja lomake etsii tilaajan nimen tietokannasta.

Tietoja ei tarvitse koskaan erikseen tallentaa, vaan lomake tallentaa syötetyt tiedot aina kun poistut kentästä. Jos kuitenkin haluat varmistaa, että tiedot tallentuvat, voit painaa lomakkeen alaosasta "Tallenna muutokset".

Kun alat kirjoittamaan lomakkeeseen tietoja, se pyrkii automaattisesti tekemään sisennystä riippuen syötetystä tiedosta, esim.:

Tuloilma
--2. kerros
----WC

Jos kirjoitat "Tu lomake tarjoaa automaattisesti "Tuloilma tai "Ma lomake tarjoaa automaattisesti useita eri vaihtoehtoja "Makuuhuone 1":stä "Makuuhuone 4":ään. Voit kuitenkin kirjoittaa myös minkä tahansa muun tiedon. Lista lomakkeen automaattisesti tunnistamista nimistä tämän ohjeen lopussa kohdassa Automaattiset nimikkeet.

Syöttäessäsi arvoja, lomake laskee automaattisesti minkä tahansa kolmannen arvon, kun olet syöttänyt siihen kaksi muuta vaadittua arvoa.

Voit myös jälkikäteen poistaa tai lisätä rivejä sekä vaihtaa rivien paikkaa. Ohjeita näihin alla.

Tietojen lisääminen

Lomakkeessa on vain yksi pakollinen tieto - Tilaajan nimi. Kun olet syöttänyt tilaajan nimen, lomake tallentuu automaattisesti. Jos yrität kirjoittaa tietoja ilman tilaajan nimeä, se pyytää syöttämään tilaajan nimen.

Tilaajan nimikentässä on automaattitäydennys, joka tarjoaa jo tallennettuja lomakkeita, mikäli haetulle nimelle löytyy vastineita. Esim. kirjoittamalla "Mat" lomake ehdottaa "Matti Meikäläinen".

Lomake ilmoittaa aina lopussa tietojen tallennuksesta, mikäli se on onnistunut.

Tietojen muuttaminen

Voit muuttaa arvoja valitsemalla muutettava arvo sekä poistamalla sen. Tämän jälkeen valitse toinen kahdesta jäljellä olevasta arvosta ja tee tarvittavat muutokset. Kun siirryt pois muokatusta kentästä, uusi arvo lasketaan tyhjään kenttään.

Tietojen poistaminen

Voit poistaa rivin klikkaamalla poistettavan rivin alussa olevaa "Delete"-tekstiä. Voit myös poistaa viimeisen rivin klikkaamalla "- poista". Jos haluat tyhjentää lomakkeen kokonaan

Lomake antaa poistaa olemassaolevan tilaajan nimen, mutta pyytää uuden tilalle.

Tietojen tallentaminen

Lomake tallentaa kirjoitetun tekstin automaattisesti (jos tilaaja on syötetty), kun vaihdat tekstikenttää tai klikkaat lomakkeen ulkopuolelle. Lomakkeen lopussa on "Add user/Update user" -painike, jota klikkaamalla lomake tallentuu, jos haluat varmistaa, että kaikki tieto on varmasti tallessa.

Lomakkeen kopioiminen

Jos tahdot luoda kopion lomakkeesta, muuta tilaajan nimi ja siirry pois kentästä. Lomake kysyy, tahdotko muuttaa nykyistä tilaajan nimeä, vai tahdotko luoda tilaajan tiedoista kopion. Tässä tapauksessa kannattaa nimetä tilaaja loogisesti, esim. "Matti Meikäläinen"-tilaajan lomakkeen kopion tilaajaksi kannattaa merkitä "Matti Meikäläinen 2". Tämän jälkeen hakiessasi lomakkeeseen tilaajaa nimen perusteella lomake osaa tarjota molempia kun kirjoitat esim. "Matti".

Lomakkeen tulostaminen

Tulosta lomake painamalla "Tulosta" tai painamalla näppäimistöstä ctrl-p. Tulostus lisää lomakkeen alkuun yrityksen yhteystiedot sekä jättää pois asiakkaan kannalta merkityksetöntä tietoa, kuten painikkeet, ilmoitukset tallennuksesta sekä "Kerroin"-sarakkeen.

Kentän siirtäminen

Jos haluat lisätä lomakkeen rivien väliin myöhemmin uuden rivin, voit valita viimeisen, tyhjän rivin (tai luoda sellaisen) ja vaihtaa sen paikkaa vaihtamalla kyseisen rivin numeron halutuksi. Kun siirryt pois rivinumerokentästä, lomake siirtää automaattisesti rivin valitsemaasi paikkaan.

Kentät ja painikkeet

Pöytäkirja

Kohteen nimi (jos on).

Sijainti

Kohteen osoite.

Tilaaja

Tilaajan nimi.

Mittaaja

Mittauksen tekijän nimi.

Muuta

Muuta liittyen kohteeseen (Muista: huomautukset lomakkeen lopussa).

Mittari

Kohteessa käytettävän mittauslaitteen merkki ja malli.

Ilmastointikone

Kohteen ilmastointikoneen merkki ja malli.

Tehoalue

Kohteen ilmastointikoneen tehoalue.

Mittaus pvm

Suoritettu mittauspäivämäärä.

Lämmitys

Talon lämmitystapa, esim. Sähkö/Öljy/Pelletti.

Row

Jokainen lomakkeen rivi on yksilöity, vaikkei sillä olisi mitään tietoa. Voit vaihtaa rivin paikkaa kirjoittamalla rivinumeron tilalle haluamasi rivinumeron ja sen jälkeen klikkaamalla pois tekstikentästä.

Huone/Alue

Huone tai alue, josta mittaus on suoritettu. Muista erikseen Tulo- ja poistoilma.

Venttiili/Säätölaite

Huoneessa tai alueessa käytettävän venttiilin tai säätölaitteen merkki ja malli.

Venttiilin asento

Venttiilin asento.

Kerroin

Käytettävä kerroin.

δp Pa

Ilmamassan määrä.

Nopeus

Nopeus

Suunniteltu l/s

Suunniteltu nopeus

Mitattu l/s

Mitattu nopeus

+ Lisää

Lisää uusi rivi lomakkeeseen (huom. max 26 riviä).

- Poista

Poista viimeisin rivi. Voit myös poistaa rivin klikkaamalla halutun rivin alussa "Delete".

kaava

Kaava, joka näyttää ilmamassan laskemiseen käytettävän kaavan.

Automaattiset nimikkeet

Alla lista lomkkeen tunnistamista tilanimikkeistä, jotka se osaa tarjota käyttäjälle automaattisesti:

Tuloilma
Poistoilma
1. kerros
2. kerros
3. kerros
4. kerros
5. kerros
6. kerros
7. kerros
Kellarikerros
Tekninen tila
OH
MH1
MH2
MH3
MH4
WC
KHH
Olohuone
Makuuhuone 1
Makuuhuone 2
Makuuhuone 3
Makuuhuone 4
Vessa
Kodinhoitohuone
Kylpyhuone
Suihku
Eteinen
Sauna
Parvi
Suihku
Keittiö"